Maarten Sas

Organisatie 
CV 

Mijn naam is Maarten Sas. In 2020 ben ik met pensioen gegaan. Mijn laatste functie was directeur-bestuurder bij een woningcorporatie in Goes. Ik heb die functie 16 jaar vervuld.

Daarvoor heb ik 4 jaar als adviseur woningmarkt en ruimtelijke ontwikkeling bij Ecorys in Rotterdam gewerkt. Mijn opdrachtgevers waren gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Voor de periode bij Ecorys heb ik 20 jaar bij meerdere gemeenten gewerkt in verschillende functies op het vlak van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De functie bij de laatste gemeente was gemeentesecretaris alvorens ik de overstap naar Ecorys maakte.

Ik heb mijn hele carrière met woningcorporaties samengewerkt, of als opdrachtgever gehad en als laatst heb ik 16 jaar bij een woningcorporatie gewerkt. Op die wijze heb ik de woningcorporaties vanuit verschillende invalshoeken leren kennen.