Kruit, ing. J. (Jeroen) van der

Functie 
Sr. planeconoom
Specialisatie 
Planeconomie
CV 

Jeroen van der Kruit studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie (ROP) aan de Hogeschool van Utrecht, met als specialisatie planeconomie. Daarna heeft hij als adviseur 15 jaar bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling gewerkt. 
Namens Metafoor werkte hij bij diverse opdrachtgevers. Als adviseur planeconomie en grondbeleid meestal voor gemeentelijke grondbedrijven (waaronder bijvoorbeeld Amsterdam en Apeldoorn) maar ook af en toe voor een projectontwikkelaar. Momenteel werkt hij als planeconoom bij de gemeente Utrecht.
Sinds 2004 is hij als docent planeconomie en grondbeleid verbonden aan de  Bestuursacademie Nederland. Daarnaast werkte hij als coach, extern onderzoeker mee aan enkele rekenkameronderzoeken en geeft hij cursussen aan rekenkamers en gemeenteraden.

Zijn sterke kanten zijn een goede luistervaardigheid, groot inlevingsvermogen, snelle analyse en strategisch advies.