ing. Marc Angevare MRE

Specialisatie 
Advisering in al zijn vormen aan diverse marktpartijen o.a. ook gedelegeerd projectontwikkelaar en projectontwikkelingen/transformatie trajecten in al zijn vormen
Organisatie 
CV 

#projectontwikkelaar  #out-of-the-box  #transformatie  #interim-management   #PPS  #docent

Om goed om te kunnen gaan met de toegenomen complexiteit in de samenleving is kennis, inzicht en eendrachtige samenwerking van alle betrokken partijen in het gebieds- en projectontwikkelingsproces een must geworden.

Doormiddel advisering en delen van kennis op een harmonieuze manier ondersteuning bieden aan overheden, woningcorporaties en commerciële partijen op het snijvlak van het maatschappelijke en commerciële domein van het gebieds- en projectontwikkelingsproces, toekomstbestendige woon- en leefomgevingen te kunnen creëren voor de huidige en toekomstige generaties.

Brede kennis en ervaring met het hele spectrum van de bouw- en vastgoedsector zet ik met veel energie in vanuit de overtuiging  dat een project een toegevoegde waarde dient te hebben voor mens en maatschappij. Ik ben een creatieve, out-of-the-box denker met een sterk gevoel voor ontwikkelingen in de maatschappij op de lange termijn.

Als netwerker leg ik graag de verbinding  tussen mensen en partijen. Het snijvlak tussen overheid en commerciële markt is steeds meer het speelveld geworden waarin ik mij beweeg en thuis voel.  Gemeenten en Provincies ondersteun ik graag bij het opzetten en verbeteren van publiek private samenwerking en het uitvoeren van beleidsdoelen.

Ik ben betrokken en oplossingsgericht, een bruggenbouwer met veel aandacht voor kwaliteit zonder daar het overzicht over de maatschappelijke, beleidsmatige en financiële doelen uit het oog te verliezen.