Hoogmoed, Sjoerd van

 
Functie 
Rentmeester-taxateur
Specialisatie 
Planschade, Nadeelcompensatie, Grondexploitatiewet en Onteigening
CV 

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij bij Hoogstate. Eind 2013 rondde hij de opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen van de Koninklijke PBNA af. Daarna rondde hij met goed gevolg de Rentmeestersopleiding van Elsevier af, hij is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters.

Sjoerd van Hoogmoed is gecertificeerd bij het NRVT in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. Daarnaast is hij geregistreerd in het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding; www.registerdobs.nl).

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag