Freya Macke

Functie 
sr. adviseur klimaatadaptatie
Organisatie 
CV 

Van nature ben ik analytisch, met oog voor verbanden en samenwerking. Ik kan mensen boeien en verbinden met enthousiasme en gedrevenheid.

Als senior adviseur klimaatadaptatie bij Arcadis werk ik samen met vele collega’s, klanten en partijen aan een klimaatbestendige en toekomstbestendige inrichting van onze leefomgeving. Voor Samen Klimaatbestendig ben ik community manager groenblauwe bedrijventerreinen. In deze rol werk ik aan kennisdeling en het versterken van kruisbestuivingen en netwerken. Daarmaast ben ik voor de branchevereniging NL Ingenieurs ambassadeur klimaatadaptatie.

Op het moment werk ik o.a. aan de landelijke maatlat groen klimaatadaptief bebouwd gebied en aan meerdere strategieën en agenda's over klimaatadaptatie voor en met gemeenten en regio's. Ook werk ik aan projecten voor klimaatbestendige en groene bedrijventerreinen.

Mijn ervaringen reiken over het gehele traject van beleidsinitiatief tot en met realisatie. Inhoudelijk en procesmatig bouw ik voort op mijn brede ervaringen.