Engelberts, Maarten

 
Functie 
Eigenaar Juriplan Advies
Specialisatie 
Omgevingsrecht
CV 

Maarten heeft diverse advieswerkzaamheden verricht naast zijn werk bij gemeenten. Van juni 2012 tot en met oktober 2017 was Maarten werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar heeft hij meegewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht. 

Vanaf november 2017 richt Maarten zich volledig op Juriplan Advies. Maarten adviseert op het brede terrein van het omgevingsrecht.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.