Engelberts, Maarten

Functie 
Eigenaar Juriplan Advies
Specialisatie 
Omgevingsrecht
CV 

Maarten heeft diverse advieswerkzaamheden verricht naast zijn werk bij gemeenten. Van juni 2012 tot en met oktober 2017 was Maarten werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar heeft hij meegewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht. 

Vanaf november 2017 richt Maarten zich volledig op Juriplan Advies. Maarten adviseert op het brede terrein van het omgevingsrecht.