drs. Maurice Schenk MSRE MRICS RM

Functie 
Partner
Organisatie 
CV 

Ervaren management consultant publieke sector. Onderwerpen advisering: sturing en verantwoording grondexploitatie, grondbedrijf, vastgoedbedrijf, P&C-cyclus, verslaglegging volgens het BBV, verbetering risicomanagement, control op verbonden partijen.