Vertaling zorgvastgoed strategie naar de praktijk

Op deze derde dag worden de genoemde strategische formules en businescases ten slotte uitgevoerd in vastgoed ontwikkelplannen en vertaal je die naar je eigen organisatie. Per formule worden de belangrijkste praktische financiële, juridische en organisatorische aspecten uitgewerkt. Dit doen we met een zorgvastgoed (her)ontwikkelaar en een jurist.

Formule Huren tenzij:

focus op vervreemden, herontwikkelen en transformeren tbv de markt:

 • Hoe organiseer je de zorg en welk type vastgoed hoort hierbij en wie levert dat als je zelf de eigenaar niet (meer) bent?
 • Wat doe je met het vastgoed dat je af wilt storen? verkopen, ontwikkelen, slopen?
 • Hoe verkoop je: markttechnisch, verkoopmethoden, juridisch (contracten, kettingbedingen)
 • Met welke allianties of partners in dit proces krijg je te maken? En waar let je op bij onderhandelingen (zorgpartijen, ontwikkelaars, beleggers, corporaties)
 • Welke juridische afspraken.
  • Wat doet de instelling dan als er tijdelijk leegstaand is? Welke afspraken kun je hierover maken? Hoe houd je grip op het zorgvastgoed vanuit de zorg missie en visie, terwijl je het bezit niet wilt?
  • Overeenkomsten inzake herbestemmen, -ontwikkelen en vervreemden, met de gemeente, aannemers, ontwikkelaar en woningcorporaties/beleggers.
  • Koppelbedingen: inzake doelgroepen en hoe leg je dat vast in overeenkomsten
  • (ver)huren op bedrijfsruimtecontract? Nee! Waarom niet en wat dan wel?

Leer van het hotelwezen

 • Eigendom en exploitatie gescheiden
 • Omgaan met leegstandsrisico

Verder

 • Welke fiscale consequenties?
 • Maak een globale doorrekening van kosten en opbrengsten?

Formule Vastgoed in eigendom tenzij:

focus op renoveren, herontwikkelen, transformeren en exploiteren tbv eigen gebruik

 • Wat wil je transformeren voor eigen gebruik, wat wil je transformeren voor de markt/verkoop?
 • Wat wil je acquireren?
 • Hoe transformeer je? Bouwkundige aspecten, planologisch juridische aspecten, financiële verwachtingen
 • welke samenwerkingsvormen ga je in deze aan?
 • Welke financiële consequenties? Investering, maar ook beheercashflow (integraal rekenen), Wat doet het vastgoed op je balans?
 • Welke juridische afspraken? Overeenkomsten inzake herbestemmen en ontwikkelen, met de gemeente, aannemers, ontwikkelaar en andere partijen
 • Welke fiscale consequenties?

Aan de slag met je eigen casus

 • Maak een businesscase voor een door- of herontwikkeling
 • Welke allianties ga je aan
 • Maak een globale doorrekening van kosten en opbrengsten? Hoe gaan de geldstromen lopen?
 • welke samenwerkingsvormen?
 • Welke juridische hordes te nemen? Oude en nieuwe bestemming. Contractering met partners
 • Welke fiscale consequenties?
Wanneer? 
dinsdag 12 december 2017
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

595,- (excl. Btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag